LOKĀLĀ DATORA AIZSARDZĪBA

Nodrošiniet savu datoru ar aizsardzības līdzekļiem un nepieļaujiet to nesankcionētu izmantošanu:

1.            Uzstādiet un regulāri mainiet datora pieejas paroli

2.            Izmantojiet ekrānsaudzētāju ar paroli, lai nobloķētu piekļuvi datoram Jūsu prombūtnē

3.            Uzstādiet un regulāri atjaunojiet pretvīrusu programmatūru

4.            Pārraugiet datora drošības audita pierakstus – log failus

5.            Pareizi noskaņota ugunsmūra (firewall) izmantošana nozīmīgi paaugstina interneta lietošanas drošību